Werkwijze

Een kindercoach biedt geen pasklare oplossingen, maar begeleidt een kind in het vinden van oplossingen.

Het doel hierbij is dat het kind weet wat het kan doen om weer goed en ontspannen in zijn/haar vel te zitten. Uiteraard zal ik, waar nodig, de ouders betrekken in het proces.

 

Een coachingstraject bestaat uit gemiddeld 5 sessies. Het ene kind zal minder tijd nodig hebben, het andere meer. Voorafgaand vindt een oudergesprek plaats. Tijdens dat gesprek zullen we samen de hulpvraag vast stellen.

 

Soms is het door het ontbreken van de medewerking van een van beide ouders niet mogelijk een kind te coachen. 

Ik bied in dat geval de mogelijkheid om jou als vader of moeder te begeleiden om zelf de situatie waarin je kind verkeert te optimaliseren.