Coaching voor kinderen en ouders

Om uiteenlopende redenen kan een kind soms niet lekker in zijn vel zitten. Dat kan een aanwijsbare oorzaak hebben, maar het kan ook zijn dat je er de vinger niet op kunt leggen.  In alle gevallen bied ik jouw kind graag een extra steuntje in de rug. Samen met jouw zoon/dochter ga ik aan   de slag. Ik stimuleer hem/haar om zijn/haar eigen kwaliteiten en talenten te ontdekken en in te zetten tijdens lastige momenten.

 

''Geluk is niet de afwezigheid van problemen, maar het vermogen ermee om te gaan.''

                                                                                                                                                                - Steve Maraboli

 

De kracht van een kind schuilt in die eigen unieke kwaliteiten en talenten. Zodra hij/zij dit  zelf ervaart zal het zelfvertrouwen groeien. In het geval de aanleiding niet duidelijk is zal ik samen met hem/haar verhelderen wat er speelt. Ook dan gaan we aan de slag met het ontdekken van unieke kwaliteiten en talenten. Soms overkomt een kind iets dat te moeilijk is om alleen te verwerken en het zodoende een plekje te geven. In dat geval zal het traject er op gericht zijn om, naar behoefte van jouw zoon/dochter, op speelse en creatieve wijze dat proces te ondersteunen.

 

Bel of mail gerust voor informatie of een vrijblijvende kennismaking.